ue konsultacje

"Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

HEPPENING DOTYCZĄCY PRZYSZŁEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2 września 2018 r. (niedziela) w Wyszkach
podczas "Dożynek Parafialno-Gminnych"

 Wójt Gminy Wyszki

zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Wyszki oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany przeznaczenia działek  położonych w obrębie miejscowości Samułki Duże i Małe oraz Topczewo pod powierzchnię eksploatacyjną kruszywa naturalnego

WEŹ UDZIAŁ W DYSKUSJI...
Jako uczestnik konsultacji opiniujesz i wpływasz na przyszłość naszej gminy!

Cele konsultacji to:

    - poznanie wszystkich argumentów dotyczących przyszłego zagospodarowania terenu,
    - wypracowanie pożądanej struktury terenu, czyli wyznaczenia terenów przeznaczonych pod kopalnię kruszywa naturalnego.

 

sign 2000060 640UWAGA: W celu umożliwienia uczestnictwa w konsultacjach osobom o szczególnych potrzebach, w tym osobom niepełnosprawnym, zapewniony zostanie bezpłatny transport. Osoby zainteresowanym transportem proszone są o dokonywanie zgłoszeń telefonicznie na nr 85 730 5872 lub na e-mail: ug_wyszki@post.pl do dnia 30 sierpnia do godz. 14:00