uefs konsultacje2018

WÓJT GMINY WYSZKI

zaprasza wszystkich mieszkańców gminy, w tym:

MŁODZIEŻ / DZIECI Z RODZICAMI / SENIORÓW / SOŁTYSÓW / RADNYCH / SAMORZĄDOWCÓW / PRZEDSIĘBIORCÓW / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

na

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ  I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WYSZKI

 

Propozycje, opinie i uwagi można wnosić w następujący sposób:

  1. W formie elektronicznej, za pomocą narzędzi GIS Podlasie na stronie internetowej: geoportal.wrotapodlasia.pl;
  2. W formie udziału w spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się:
    • 2 września 2018 r. w Wyszkach podczas dożynek gminno – parafialnych (dni otwarte z punktem konsultacyjnym - happening),
    • 4 października 2018 r. w Wyszkach warsztat konsultacyjny z użyciem map.

Zapewniamy  wiele atrakcji, ciekawe formy spotkań z ekspertami i animatorami, w których każdy będzie mógł aktywnie uczestniczyć i wnieść swoje propozycje.