Urząd Gminy w Wyszkach ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wyszki.

Na mocy art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz.1152) oraz uchwały- w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 18.05.2018 r. do 17.05.2021 r. obowiązywać będzie nowa taryfa obejmująca niżej przedstawione ceny i opłaty:

Taryfowa grupa odbiorcówCena za 1 m3 dostarczonej wodyCena za 1 m3 odprowadzonych ścieków
netto w zł/m3brutto w zł/m3netto w zł/m3brutto w zł/m3
cenadopłata gminycena do zapłaty przez odbiorcęcenadopłata gminycena do zapłaty przez odbiorcęcenadopłata gminycena do zapłaty przez odbiorcęcenadopłata gminycena do zapłaty przez odbiorcę
Gospodarstwa domowe2,35-2,352,54-2,545,107,205,105,517,785,51
Taryfowa grupa odbiorcówStawka opłaty abonamentowej przy dostawie wodyStawka opłaty abonamentowej przy odprowadzaniu ścieków
netto w zł/odbiorcę/m-cbrutto w zł/odbiorcę/m-cnetto w zł/odbiorcę/m-cbrutto w zł/odbiorcę/m-c
cenadopłata gminycena do zapłaty przez odbiorcęcenadopłata gminycena do zapłaty przez odbiorcęcenadopłata gminycena do zapłaty przez odbiorcęcenadopłata gminycena do zapłaty przez odbiorcę
Gospodarstwa domowe3,00-3,003,24-3,2410,00-10,0010,80-10,80

Do cen i stawek doliczono podatek od towarów i usług VAT, który na dzień wejścia w życie niniejszej taryfy wynosi 8%.