Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wyszkach
Filia w Strabli

Biblioteka i kawiarenka internetowa czynne:

poniedziałek, środa, czwartek - w godz. 7.00 - 15.00
wtorek, piątek - w godz.11.00 - 19.00
sobota, niedziela - nieczynne

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2006 r. wynosił: 8153 woluminów w tym:

- literatura piękna dla dorosłych - 3162 woluminów
- literatura piękna dla dzieci - 2622 woluminów
- literatura inna - 2369 woluminów

Wypożyczenia księgozbioru w ciągu 2006 roku - 5194 woluminów
- wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych - 777
- wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci -
4349
- wypożyczenia literatury innej - 68 
Odwiedziny w czytelni w ciągu roku - 2676
Odwiedziny użytkowników kawiarenki internetowej -788

Biblioteka prenumeruje 6 tytułów czasopism: "Guliwer", "Świat Kobiety", "Poradnik Bibliotekarza", "Świerszczyk", "Victor Junior".
Zasoby biblioteczne w 2006 r. powiększyły się o 88 woluminów.


Filia Biblioteki Publicznej w Strabli realizuje podstawowe zadania wypożyczalni i udostępniania prezencyjnego w formie tradycyjnej lub nowoczesnej. Z powodu, iż mieści się w Szkole Podstawowej w Strabli, działalność biblioteki polega na prowadzeniu różnych form zajęć z uczniami. Celem tych działań jest rozbudzenie zainteresowań czytelniczych poprzez głośne czytanie lektur, wykonywanie prac plastycznych na podstawie przeczytanych książek. Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań.
W roku 2006 były organizowane różne konkursy i imprezy czytelnicze np. kultywowanie tradycji rodzinnych związanych z polską obyczajowością religijną wyrażono poprzez inscenizację pt. ,,Dnia jednego o północy''. "Proszę Państwa oto Miś'' to tytuł imprezy dla najmłodszych.
Z kolei popularyzacja czytelnictwa to trzyetapowy konkurs czytelniczy pt. ,,Magiczny Świat Jana Brzechwy'' adresowany do uczniów  kl. II natomiast uczniowie kl. III i II brali udział w konkursie pt. ,,Czy znasz baśnie Andersena''.

Biblioteka to także lokalne centrum kultury. Naszym celem jest kształtowanie świadomości regionalnej poprzez propagowanie historii i kultury. Zasadniczym celem konkursu plastycznego pt. ,,Najpiękniejsze Zabytki Strabli'' było rozbudzenie zainteresowań uczniów przeszłością. Chcemy by młode pokolenie zapoznało się z zabytkami Strabli i historią miejscowości.

 

---------------------------------------------------------------

Biblioteka została założona w 1956 r. w Mulawiczach. Pierwszymi bibliotekarzami byli: Bronisława Marczuk i Ludwik Marczuk (rodzeństwo). Początkowo księgozbiór liczył zaledwie 200 pozycji. Kiedy w latach 70-tych przeniesiono Gromadzką Radę Narodową do Strabli wówczas i biblioteka znalazła tu swoje miejsce.

W nowej siedzibie opiekę nad biblioteką zaczęła sprawować Pani Alina Oksimowicz. Następnie funkcję tę przejęły kolejno Panie: Bożena Pawlik i Maria Perkowska. Do tego czasu księgozbiór powiększył się do 7000 tys. woluminów. W roku 1987 została zatrudniona Pani Halina Stalewska. Kolejną datę, którą warto odnotować w historii biblioteki jest to rok 1997. Wówczas przeniesiono ją do nowo otwartej Szkoły Podstawowej w Strabli, gdzie pełni funkcję zarówno biblioteki publicznej jak i szkolnej.
W roku 2004 w bibliotece założono kawiarenkę internetową. W związku z wydłużeniem godzin pracy i zwiększeniem obowiązków zatrudniono p. Zofię Oksiuta.