Podczas Spotkania Noworocznego Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił podsumowanie mijającej kadencji, najważniejsze inwestycje, wydarzenia, działalność kulturalną, finanse gminy, pozyskane środki oraz zamierzenia na przyszłe lata. Do najważniejszych inwestycji należały:

- rozbudowa budynku OSP w Zalesiu,

- modernizacja budynku OSP w Godziebach,

- budowa dróg gminnych w Moskwinie, Koćmierach, Nowych Bagińskich, Kalinówce, Zakrzewie, Ignatkach, Łapciach, Niewinie Borowym, Niewinie Leśnym i Mulawiczach

- budowa Stacji Uzdatniania Wody w Budlewie

- montaż OZE na obiektach gminnych

- granty OZE dla mieszkańców

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wyszkach

- zakup maszyn do utrzymania dróg

- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Topczewie o salę gimnastyczną oraz budowa nowej kotłowni

- modernizacja oświetlenia ulicznego

- oświetlenie obiektów sakralnych

- zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy

- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Topczewie

- budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strabli oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Samułkach Dużych

- budowa budynku aktywności lokalnej w Niewinie Borowym

- zakup samochodów strażackich dla OSP Wyszki, Topczewo i Niewino Borowe

- rewitalizacja przestrzeni w Strabli

- remont kościoła w Topczewie i kaplicy w Pulszach

- zakup i montaż wirtualnej strzelnicy w GCBK w Wyszkach