Nowe Bagińskie wyodrębniły się z wsi Bagińskie w XVIII wieku. Pierwsze dane o istnieniu dwóch wsi pojawiają się w 1790 roku. Słownik GeograficznyKrólestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich z 1880 roku zapisał: Bagieński, stare i nowe, dwie wsie w gubernii grodzieńsiej, dawnej ziemi bielskiej”.

W 1921 roku notowano tutaj zaledwie 2 domy i 8 innych budynków mieszkalnych oraz 43 mieszkańców, w tym 1 prawosławnego Białorusina.

Po wojnie niewiele się tutaj zmieniło. Nadal była to mała osada, w 1980 roku liczyła 9 domów. W 2007 roku mieszkało tu 32 osoby.