Kalinówka była kolejną osadą drobnoszlachecką. Pierwsze dane o tej miejscowości pochodzą z 1567 roku i zostały zapisane cyrylicą, jako że wieś ta leżała ówcześnie w Wielkim Księstwie Litewskim. Była to jedna z części okolicy szlacheckiej Sasiny. Tutejszy ród przyjął nazwisko Kalinowski, lecz nie jest on zapewne spokrewniony z Kalinowskimi herbu Korwin i Ślepowron z Kalinowa, z ziemi bielskiej (okolice Wysokiego Mazowieckiego), lecz stanowi gałąź rodu Sasinowskich herbu Gozdawa.     

Kalinówka była wspominana w spisie podatkowym z 1676 roku, jak również uwidoczniona jest na mapach z XVIII wieku, nazwa zapisywana była tak samo jak współcześnie. Słownik Geograficzny zapisał tylko: Kalinówka Sasiny, wieś w guberni grodzieńskiej, w byłej ziemi bielskiej.

W czasach II Rzeczpospolitej wioskę włączono do gminy Wyszki, w 1921 roku notowano tutaj 13 domów mieszkalnych i 79 mieszkańców.