Kożuszki były kolejną wioską drobnoszlachecką na terenie gminy Wyszki. Pierwsze dane o niej pochodzą z 1567 roku, zapisano je w języku staroruskim. Nazwa Kozuski pojawia się w akcie przysięgi z 1569 roku, kiedy to szlachcice z tej wsi pojawili się w Bielsku. W 1580 roku głównym właścicielem wsi był Matys syn Wojciecha, gospodarujący na 4 i pół włókach ziemi. Tutejsza szlachta przybyła zapewne z okolic Warszawy, gdzie notuje się wioskę o tej samej nazwie.

Kożuszki wspomina się w czasie spisu podatku pogłównego dla ziemi bielskiej z 1676 roku. Zaznaczano ją również na mapie z XVIII wieku jako Bagińksie Kożuszki. Było to osiedle drobnoszlacheckie. Słownik Geograficzny z końca XIX wieku zanotował: „Kożuszki - wieś, gubernia grodzieńska, w byłej ziemi bielskiej”.

W 1921 roku we wsi tej notowano 7 domów i 5 innych budynków mieszkalnych  oraz 64 mieszkańców (w tym 1 prawosławny). Miejscowość należała do gminy Topczewo. Na północno-zachodnich krańcach wsi zaznaczano na ówczesnych mapach wiatrak.