Pierwsze dane o tej miejscowości pochodzą z 1597 roku (Łapczie). Nazwa wsi pochodzi od białoruskiego imienia Łapać, lub Łapot i właśnie ta  wieś prawdopodobnie zamieszkała była przez Rusinów (Białorusinów) na co może wskazywać nazwa. Należała przez wieki do dóbr strabelskich. Jej właścicielami byli kolejni dziedzice tamtejszych dóbr. W 1676 roku nazwę pisano jako Łabcie w 1790 - Łapcie. W drugiej połowie XIX wieku wioska została uwłaszczona, mieszkańcy za wykupem otrzymali na własność uprawiane przez siebie grunta. Według danych z 1900 roku miejscowość liczyła 225 desiat.

W 1921 roku notowano tutaj 37 domów i 179 mieszkańców. Co ciekawe wszyscy mieszkańcy podali narodowość polską i wiarę katolicką. Nie wiadomo, czy tutejsi mieszkańcy spolonizowali się, czy też przybyli tutaj polscy osadnicy jeszcze w XVI wieku, sprowadzeni przez dziedziców Strabli?