Mulawicze były zapewne wsią zamieszkałą przez ludność chłopską w ramach dóbr Strabla. Nie ma jej w wykazach wsi drobnoszlacheckich, ani wśród wsi królewskich. Zaznaczano ją na mapie z końca XVIII wieku. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego wspomina o niej bardzo skromnie. W końcu XIX wieku ziemia dworska została uwłaszczona. W 1921 roku w tej miejscowości notowano 52 domy i 301 mieszkańców, wśród nich 297 katolików i 4 Żydów. Była to jedna z większych miejscowości na terenie gminy Wyszki.