Niewino Leśne jest kolejną wsią związaną z okolicą szlachecką Niewino (alias Niwino) zamieszkałą pierwotnie głównie przez Niwińskich herbu Paprzyc. Powstało zapewne jeszcze w połowie XV wieku, ponieważ w 1528 roku było to już całkiem duże osiedle.

Miejscowe rycerstwo brało udział w życiu politycznym kraju. W Bielsku w 1569 roku stawili się aby podpisać akt uni polsko-litewskiej. Mathias filius Michaelis de Niwino. Mathias olim Stanislai de Niwino Poplawi, Borowe, Camienskie, Gregorius olim Joannis Borowski tenutarius in Niwino Leszne.

Mieszkała tu drobna szlachta. Niewino Leśne wspomina Słownik Geograficzny z końca XIX wieku. W 1921 roku notowano tutaj 14 domów i 84 mieszkańców, miejscowość należała do gminy Wyszki.