Olszanica była wsią rycerską. Nazwa pochodzi od słowa olszowy - lasek olszowy. W 1569 roku w Bielsku przysięgę składał Lucas olim Nicolai de Olszanica de parochia Wyszkowska, czyli Łukasz syn Mikołaja z Olszanicy w parafii Wyszki.

Olszanica stanowiła wioskę zamieszkałą przez licznych drobnych rycerzy. W XV i XVI wieku nie było wojen i liczba ludności gwałtownie wzrastała. W związku z tym we wsiach zaczęło robić się ciasno i dzielenie ziemi między wszystkich synów było już niemożliwe. W XVI wieku wszystkie ostatki i wypychy zostały zapełnione. Synowie szlacheccy zmuszeni byli zatem opuszczać rodowe wsie i podejmować pracę u bogatszych sąsiadów. Miasta, same ubogie, nie mogły ich przyjąć, wielu udawało się więc na puste obszary dawnej Rzeczpospolitej. Częstym zjawiskiem było przenoszenie nazw dawnych osad do nowych wsi.

Położenie ludności (szlacheckiej), która została na miejscu niewiele różniło się od sytuacji chłopów. Nie rzadko kilka rodzin mieszkało w jednej chacie. Szlachcice mieli jednak szansę zmienić swój los. Przynależność do stanu uprzywilejowanego umożliwiała tym, którzy mieli szczęście i byli pracowici, dojść do majątku i znaczenia. Jak pisze wspomniany już profesor Jerzy Wiśniewski: „stąd we wsiach drobnoszlacheckich następował ciągły ruch, ciągłe zmiany, jedni się bogacili, inni ubożeli by po pewnym czasie odzyskać straty. Księgi sądów ziemskich (....) pełne były od samego początku transakcji sprzedaży, zastawów, dzierżaw nawet bardzo drobnych kawałków ziemi (płos, sznurów, klinów, smugów, łąk), zapisów długów, pożyczek, czynszów itd. Jedni zbywali swe kawałki ziemi, inni skupywali je stopniowo lub od razu od kilku właścicieli. Ziemie wykupywane przez bogacącego się sąsiada zamieniały się w folwarczek lub odwrotnie, folwark wskutek działów i rozprzedaży zamieniał się w wieś drobnoszlachecką. Przemiany w jedną lub drugą stronę powtarzały się w ciągu wieków, zamieniając w całości lub częściowo charakter wsi”.

W 1921 roku w tej wsi notowano 21 domów i 107 mieszkańców, w tym 1 prawosławnego.

Na południowych krańcach wsi istniał wiatrak.