Osówka jest notowana od czasów drugiej połowy XVII wieku. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1664 roku (Ossowka) z lustracji dóbr królewskich. Była to zapewne wioska królewska, ponieważ nie występuje wśród wsi drobnoszlacheckich, nie na jej też wśród wsi należących do dóbr Wólka Pietkowska. Zapewne powstała na gruntach królewskich, które były notowane w XVI wieku jako Ihnatki. Nazwa Ossowka pojawia się też na mapach z końca XVIII wieku. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego zapisał, że jest to wieś w gminie Rajsk, liczy 154 desiat.

W 1921 roku notowano tutaj 20 domów i 75 mieszkańców, wszyscy podali narodowość polską i wiarę katolicką. Miejscowość należała do gminy Topczewo.