Wśród drobnej szlachty zdarzały się jednostki, które wybiły się pośród swoich współbraci. Szlachta miała możliwość zakupu ziemi, robienia kariery w urzędach, w wojsku. Taki drobny szlachcic, kupował wtedy ziemię, co świadczyło o jego statusie. W ten sposób wśród niewielkich działów ziemi powstał większy majątek- czasem folwark. Często takie majątki potem upadały po podziałach rodzinnych. Właśnie  w ten sposób powstał Ostrówek, zapewne na przełomie XVIII i XVIII wieku. Założycielami byli Popławscy herbu Trzaska. W ich genealogii czytamy: Po Józefie [Popławskim] 1735 dziedzicu dóbr Moskwino i Ostrówek, na Podlasiu, syn Maciej miał syna Feliksa, żonatego z Felicjanną Górską, z niej syn Tomasz, ksiądz profesor seminarium (....).

Zatem Ostrówek powstał jako przysiółek dóbr Moskwino. Początkowo dziedziczyli tu Popławscy, jednak z czasem ich własność rozpadła się na mniejsze działy. W XIX wieku w Ostrówku istniał obszar 39 desiat należący do drobnej szlachty raz folwark własność Janczewskich, liczący 85 desiat.

Na początku XX wieku była to niewielka miejscowość. W latach trzydziestych liczyła zaledwie 2 domy mieszkalne.