Samułki były najpewniej wsią należącą do dóbr strabelskich. Pierwsze dane o niej pochodzą z czasów XVIII wieku, kiedy to mapa Podlasia zaznacza miejscowość Smulki. Pierwotnie był to zapewne teren bagienny i dopiero działalność Starzeńskich (melioracje) spowodowała możliwość osadnictwa. Słownik Geograficzny z końca XIX wieku wymienia tylko jedną wieś o tej nazwie. W tym samym czasie mieszkańcy wsi zostali uwłaszczeni. Wszyscy mieszkańcy dóbr strabelskich wnieśli opłatę w wysokości 10 121 rubli i 29 kopiejek na wykup użytkowanej ziemi.

Podział na Samułki Duże i Małe zaczął się na przełomie XIX i XX wieku. W 1921 roku w tej wsi notowano (Samułki Wielkie) 31 domów i 175 mieszkańców, w tym 1 prawosławny i 6 Żydów.

Tuż po wojnie w tej wsi wystawiono kaplicę p.w. Matki Bożej Królowej Polski - została ona zbudowana  jako wotum za ocalenie wsi w czasie działań wojennych. Jej poświecenia w dniu 20 lipca 1952 roku dokonał - na mocy pozwolenia Kurii Diecezjalnej - ks. Jan Mysakowski (1903-1953), ówczesny proboszcz strabelski (1948-1953). Po około czterdziestu latach została ona rozebrana. Na jej miejscu stoi obecnie krzyż.

Obecna kaplica również p.w. Matki Bożej Królowej Polski została zbudowana w latach 1979-1984 staraniem ks. kan. Jana Komosy i miejscowej ludności. Jej konsekracji dokonał dnia 21 kwietnia 1985 roku ks. Władysław Jędruszuk (1918-1994), administrator apostolski diecezji pińskiej (1967-1991).