Nazwa wsi pochodzi od imienia Sasin, które było notowano w dawnej Polsce już w XIII wieku, głównie na Mazowszu. W XV wieku w ziemi łomżyńskiej powstały liczne wsie zwane właśnie w ten sposób. Ich mieszkańcami byli rycerze herbu Jastrzębiec. Zapewne ci sami rycerze osiedlili się tutaj, lecz niektóre dane nadają tutejszym rycerzom herb Gozdawa. Zwali się oni Sasinami.

Pierwsze dane o istnieniu wsi pochodzą z 1528 roku, wspomniano wtedy miejscowość Sasiny w parafii wyszkowskiej. W 1569 roku w Bielsku wierność królowi polskiemu przysięgał Albertus olim Nicolai de Sasziny, (Albert syn Mikołaja z Sasin).

Sasiny przez następne wieki rozwinęły się. Wokół powstało kilka nowych osiedli. Takie jak Tworki,  Wity i Kalinówka. W spisach podatkowych z XVI wieku wioskę umieszczano w parafii Wyszki, mieszkała tu sama drobna szlachta.

Nazwa wsi przez wieki pisana była tak, jak współcześnie, tylko w XVIII wieku pojawiał się zapis Sasiny Stare. Według Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego była to wioska w 2 okręgu polskim, w gminie Malesze i powiecie bielskim.

W 1921 roku notowano tutaj 18 domów i 71 mieszkańców, należała ówcześnie do gminy Wyszki.