Okolica szlachecka Niewino obejmowała wiele wsi. Niektóre z nich zachowały do tej pory jeden z członów nazwy wskazujące na wspólne pochodzenie, lecz niektóre z nich w ciągu wieków straciły człon „Niewino”. Tak właśnie jest z tą wsią, ale też z Malinowem w sąsiedniej gminie.

W ciągu wieków pojawiały się też osiedla Niwino Spaszy, Mruczki  i Niwino Janowiata, które zaginęły lub też zostały wchłonięte przez sąsiednie wsie.. Trudno to teraz ustalić, ponieważ takie osiedla czasem liczyły tylko po kilka domów.

Być może któreś z wyżej wymienionych osiedli istniejących w XVI wieku było początkiem osadnictwa w tym rejonie? Nazwa Zakrzewo pojawia się na mapach z końca XVIII wieku. Opis z końca XIX wieku wspomina, że była to wieś szlachecka w powiecie bielskim i guberni grodzieńskiej. Należała do gminy Malesze, liczyła 54 desiat  ( 4 łąk i pastwisk, 11 lasu i 1 nieużytków. W 1921 roku Zakrzewo liczyło 10 domów i 61 mieszkańców. Należało do gminy Wyszki.