Karolina Kaczorowska z domu Mariampolska (ur. 26 września1930 w Stanisławowie) – polska nauczycielka i działaczka emigracyjna, wdowa po ostatnim prezydencie RP na uchodźstwieRyszardzie Kaczorowskim, w latach 1989–1990 pierwsza dama Polski. Córka Franciszka i Rozalii z Mariampolskich. W czasie okupacji sowieckiej (1939–1941) została wraz z rodziną wywieziona na Syberię. Jej ojciec przebywał w łagrze, po amnestii wstąpił do Wojska Polskiego. Po opuszczeniu Związku Sowieckiego i ewakuacji do Persji podzieliła los "dzieci tułaczych" w Azji i Afryce - w osadzie Koja w Ugandzie, gdzie uczęszczała do prowadzonej tam polskiej szkoły. Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii ukończyła studia na Uniwersytecie w Londynie. Pracowała następnie jako nauczycielka, poświęciła się również działalności w harcerstwie polskim na uchodźstwie, podczas której poznała przyszłego męża Ryszarda Kaczorowskiego. Ślub wzięli 19 lipca 1952 w Londynie. Mieli dwoje dzieci: Alicję (zamężna: Jankowska) i Jadwigę Jagodę (Szulc), doczekali się również pięciorga wnuków. U boku męża aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym polskiej emigracji, zaangażowana była m.in. w działalność charytatywną Zjednoczenia Polek w Wielkiej Brytanii.

Pani Karolina Kaczorowska Gminę Wyszki odwiedzała kilkakrotnie. Po raz pierwszy wraz z mężem 28 maja 1991 r. na uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę w dziesiątą rocznicę śmierci Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po raz ostatni mieliśmy przyjemność gościć Panią Prezydentową Karolinę Kaczorowską podczas obchodów Święta Szkoły w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach w dniu 15 listopada 2011. W tym dniu wspólnie z przedstawicielami Gminy odwiedziła Strablę, gdzie złożyła kwiaty przy tablicy upamiętniającej Wielkiego Polaka, jakim był mąż Pani Karoliny Kaczorowskiej Ś.P. Ryszard Kaczorowski ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, Honorowy Obywatel Gminy Wyszki.

Nadanie Pani Karolinie Kaczorowskiej tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Wyszki” jest wyrazem szczególnego uznania i podziękowania Pani Prezydentowej za aktywny udział w odrodzeniu suwerenności naszej Ojczyzny, a także za prezentowaną obywatelską i patriotyczną postawę. Jej otwartość do ludzi i przyjazne nastawienie do Naszej Gminy jest przesłanką aby wyróżnić tak zacną osobę tytułem „Honorowego Obywatela Gminy Wyszki”. Tytuł ten jest wskazaniem wielu ludziom na wybitną, godną zaufania i wielkiego szacunku osobistość.