Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludnościod 30 lat pozwala na monitorowanie zmianzachodzących na polskim rynku pracy, co kwartał dostarczając informacji dotyczących sytuacji osób pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo. Według wyników tego badania w 2 kwartale 2023 r. wskaźnik zatrudnienia w województwie podlaskim wyniósł 57,5%. Większość pracujących stanowili mężczyźni oraz mieszkańcy miast. Stopa bezrobocia wg BAEL w naszym województwie osiągnęła w tym okresie poziom 2,2% i była niższa w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz 2 kwartałem 2022 r.
Więcej informacji na temat badań ankietowych na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl
 
W listopadzie 2023 r. przeprowadzane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach
domowych:
• Badanie budżetów gospodarstw domowych
• Badanie aktywności ekonomicznej ludności
• Badanie budżetu czasu ludności
• Kondycja gospodarstw domowych (6-15.11)
listopad