nnnnW dniu 2 września 2022 r. Gmina Wyszki zakończyła realizację zadania pn. Zakup i instalacja masztu i flagi przed Urzędem Gminy w Wyszkach” w ramach projektu „Pod biało – czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 8 000,00 zł, co stanowiło sto procent dotacji. Dzięki realizacji zadania na placu pod Urzędem Gminy w Wyszkach stanął nowy maszt wraz z flagą. Stanowi on symbol jedności kraju i jego mieszkańców. Jednym z głównych założeń projektu było godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w centrum gminy, na placu przed budynkiem urzędu, to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu społeczności lokalnej oraz wszystkich Polaków.


26 września 2022 r. odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie w okresie międzysesyjnym. Radni podjęli uchwały w sprawie:

  1. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki.
  2. Zmian w       uchwale w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
  3. Zmian w uchwale w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
  4. Określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  5. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

 

 23 września 2022 r. Wójt Mariusz Korzeniewski uczestniczył w otwarciu drogi wojewódzkiej Topczewo - Bielsk Podlaski. Remont był możliwy dzięki zmianie z drogi powiatowej na wojewódzką. Wykonana została nowa nawierzchnia, poszerzono pas drogowy, wymieniono przepusty oraz oczyszczono rowy. Koszt wyniósł ponad 17 mln. zł. W symbolicznym przecięciu wstęgi udział wzięli: Marek Malinowski – członek zarządu województwa podlaskiego, Mariusz Nahajewski – dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Mariusz Korzeniewski - Wójt Gminy Wyszki, Tadeusz Wielanowski – Zastępca Wójta, Zofia Oksiuta – Przewodnicząca Rady Gminy Wyszki, Raisa Rajecka –Wójt Gminy Bielsk Podlaski, Stanisław Olszewski - Przewodniczący Rady Gminy Bielsk Podlaski, Władysław Jagiełło – były radny powiatowy oraz Jerzy Onacik- sołtys Augustowa.

 

Aktywna Wieś – to My. Takimi słowami , przedstawiając swoje aktywne i pracowite członkinie, przewodnicząca KGW, Pani Bożena Gromada, rozpoczęła spotkanie pod hasłem „Święto Pączka”, zorganizowane w ramach podsumowania projektu „Z pączkiem, chrustem i piosenką- spotkanie przy kawie i herbatce”. Projekt był współfinansowany przez Podlaski Urząd Marszałkowski kwotą 6470 zł. Środki te umożliwiły zakup niezbędnego sprzętu AGD, który pozwala na sprawniejsze i aktywniejsze funkcjonowanie koła. Podczas zorganizowanego spotkania wszyscy mogli zobaczyć zakupiony sprzęt jak i prezentację działań KGW w formie tzw. gazetki ze zdjęciami. Urząd Marszałkowski przekazuje organizacjom pozarządowym środki w ramach programu Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Dlatego wszystkie działania projektu były skierowane do społeczności lokalnej gminy Wyszki . W pierwszym działaniu nasze regionalne produkty, tj. pączki i chrusty mogli degustować uczestnicy Pikniku Rodzinnego w Wyszkach dnia 10.07.2022.    Na podsumowanie projektu w dniu 19 września zostali zaproszeni w większości mieszkańcy naszej wsi oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych KGW i instytucji gminnych . I tak z wielką radością KGW Aktywna Wieś powitała u siebie:

*Panią Raisę Rajecką- Wójt Gminy Bielsk Podlaski,

*Pana Mariusza Korzeniewskiego- Wójta Gminy Wyszki wraz ze swoimi pracownikami,

*Panią Barbarę Perkowską- Dyrektor Banku Spółdzielczego w Wyszkach,

*Panią Zofię Oksiuta- Przewodniczącą Rady Gminy Wyszki,

* Pana Marka Jarosza- Dyrektora GCBK w Wyszkach,

* Przedstawicielki KGW Brzozowianki z Gminy Poświętne,

* Przedstawicielki KGW Topczewianki z Topczewa,

* Radę Sołecką z Niewina Borowego,

*Grupę Seniorów z Niewina Borowego na czele z najstarszym mieszkańcem i strażakiem Panem Czesławem Niewińskim.

Panie z KGW Aktywna Wieś stanęły na wysokości swoich możliwości i przygotowały wszystkim gościom do degustacji pyszne pączki, chrusty oraz pierogi i kiszkę ziemniaczaną. Do słodkości serwowano kawę z nowo zakupionego ekspresu oraz herbatkę z elektrycznego samowara. Podczas spotkania królowała też piosenka. Piękne głosy Panów-Marka Jarosza i Tadeusza Wielanowskiego porywały wszystkich do wspólnego śpiewania. Zgodnie z planem odbyły się też „ pączkowe” konkursy. Najlepsze hasła promujące pączki i chrusty KGW Aktywna Wieś ułożyły: KGW Brzozowianki, Dyrektor Banku i Przewodnicząca Rady Gminy. Konkurs na dekorację pączków wygrały Topczewianki, a dodatkowy konkurs na pyszne, produkowane przez swoje członkinie sery, wygrały Brzozowianki. Wszyscy wymienieni otrzymali symboliczne nagrody. Trzeba przyznać, że Topczewianki to też wyśmienite gospodynie. Panie przywiozły ze sobą swoje słodkie produkty: mrowisko, kolorowe pączki oraz górę lodową.

Zorganizowane spotkanie spełniło zaplanowany najważniejszy cel. Nasza społeczność miała możliwość uczestniczyć w zorganizowanej przez KGW ciekawej formie rozrywki kulturalnej, a organizatorzy mieli następną okazję do reklamowania swoich produktów regionalnych.

Uwieńczeniem naszego społecznego trudu, jaki wkładamy w zorganizowanie różnych przedsięwzięć są słowa wdzięczności i podziękowań składane w naszą stronę przez uczestników spotkań. Bo jakże wielkie i ważne są słowa Wielkiego Polaka Jana Pawła II. „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to , kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to , czym dzieli się z innymi”.

 logo jpeg

                 Relację przygotowała przewodnicząca KGW Bożena Gromada

 

 

W dniu 22 września 2022 roku Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski i Skarbnik Teresa Falkowska podpisali umowę na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Wyszki” , z dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach inwestycji  gmina przebuduje kotłownię w budynku urzędu gminy oraz system centralnego ogrzewania i kotłownię w szkole w Topczewie.

Wykonawcą  zadania jest Zakład Usługowo Handlowy Dom-Bud Janusz Dworakowski, ul. Barwikowska 7, 18-100 Łapy,   Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 5 dni od podpisania umowy. Zakończenie prac zgodnie z umową nastąpi nie później niż 30 sierpnia 2023 r.

Wczesnym rankiem dn. 30.08.2022r. seniorzy strabelscy oraz mieszkańcy pobliskich miejscowości wyruszyli na dwudniową pielgrzymko- wycieczkę. Trasa podróży prowadziła do Torunia, gdzie nawiedzili Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji św. Jana Pawła II. Następnie zwiedzili zabytki starówki toruńskiej, Dom Kopernika, skosztowali toruńskich pierników oraz podziwiali wszechświat w planetarium. Kolejnym etapem podróży był Golub –Dobrzyń. Tutaj zwiedzili piękny zamek krzyżacki z przełomu XIII i XIV w., wzniesiony na wzgórzu górujący nad miastem w stylu gotycko-renesansowym. Następnie seniorzy swoje kroki skierowali do Gietrzwałdu. To jedyne miejsce objawień Maryjnych w Polsce, których autentyczność zatwierdzona jest przez kościół. W Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej ks. tutejszego sanktuarium w piękny i zrozumiały sposób przedstawił historię objawień Matki Bożej, które trwały od 27czewrwca do 16 września 1877r. W skupienie i w cichej modlitwie zwierzaliśmy swoje troski i cierpienia przed tronem MBG. Rozważając drogę krzyżową doszliśmy do źródełka aby zaczerpnąć cudownej wody . Ubogaceni duchowo i z miłymi przeżyciami wyruszyliśmy w powrotną podróż. Zapewne większość z nas skryła w sercu nadzieję, że tu wróci, aby podziękować za otrzymane łaski i wypraszać kolejne.                                                                                                          

Pełni wiary, nadziei i miłości w miłej i serdecznej atmosferze z pieśnią na ustach wracaliśmy do domu. W myśl słów A. de Saint - Exupery „Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami, którzy różnymi drogami zdążają w trudzie na to samo spotkanie”. Do zobaczenia na kolejnym szlaku pątniczym

                                                                                                      Zofia Oksiuta

 

 11 września 2022 r. obchodziliśmy 83 rocznicę bitwy pod Olszewem, która miała miejsce w nocy z 13 na 14 września 1939 r. Stoczyła ją Suwalska Brygada Kawalerii ze zmotoryzowanym oddziałem niemieckim. W boju zginęło wielu szwoleżerów. Niemcy też ponieśli duże straty, w odwecie mordowali mieszkańców, palili zabudowania, rozstrzeliwali jeńców wziętych do niewoli.

Uroczystość upamiętniającą krwawą bitwę rozpoczęto Mszą św. w intencji poległych przy pomniku w Olszewie, którą celebrowali ks. Zbigniew Bolewski - Proboszcz Parafii Topczewo oraz ks. Robert Figura - Proboszcz Parafii Chojewo. Po Mszy św. miały miejsce przemówienia organizatorów i zaproszonych gości oraz Apel Poległych. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem i zapalono znicze.

 

Logotypy kolor

9 września 2022 r. w Urzędzie Gminy Wyszki Wójt Mariusz Korzeniewski i Skarbnik Teresa Falkowska podpisali 22 umowy darowizny w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR oraz wręczyli laptopy rodzinom, które złożyły wnioski i zakwalifikowały się do udziału w programie.

Warunkiem uzyskania wsparcia było złożenie oświadczenia, że dziecko zamieszkuje Gminę Wyszki, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej oraz spełnić warunki:

-dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

-dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

-dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Gmina Wyszki złożyła wniosek i otrzymała 55 000,00 zł zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 5213/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

                                                                                                                                 

 

zone logo

 

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków


Szanowni Państwo,


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od 1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.
Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.


Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.


Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza. Co więcej na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz.U. poz. 719 z późn. zm. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.


Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to jeden z elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

 

 28.08.2022r. w Wyszkach odbyły się Parafialno - Gminne Dożynki. Rozpoczęły się dziękczynną Mszą Św. o godz. 12.15 w kościele parafialnym, którą celebrował Proboszcz ks. Edward Sitnik. Wieńce dożynkowe przygotowali mieszkańcy Szczepan, Wyszek oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Powiatu Bielskiego. Tradycyjnie już, wszyscy zgromadzeni na dożynkach podzielili się chlebem ofiarowanym przez parafian w procesji darów. Dalsza cześć uroczystości, miała miejsce na placu przy Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym.

Wójt Mariusz Korzeniewski oraz Dyrektor Gminnego Centrum Biblioteczno –Kulturalnego w Wyszkach Marek Jarosz przywitali wszystkich przybyłych na dożynkowy festyn oraz zaprosili do wspólnej zabawy i korzystania z przygotowanych atrakcji. Najmłodsi mogli pobawić się na dmuchanym placu zabaw, wziąć udział w konkursach i zabawach z nagrodami. Można było obejrzeć pokaz iluzjonisty oraz tańce w wykonaniu Mażoretek AFERA z Krypna.

Wszyscy uczestnicy dożynek mogli spróbować pysznych potraw i wypieków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich: Aktywna Wieś z Niewina Borowego, Strabella - Moja Mała Ojczyzna ze Strabli oraz Razem z Wyszek.

Wójt Mariusz Korzeniewski wręczył dwa stypendia: sportowe - Karolowi Oksiuta oraz naukowe Wiktorii Oksimowicz - finalistce Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego.

Podczas biesiady przy wiejskich stołach czas umilały ludowe przyśpiewki w wykonaniu zespołów: Młodzi Duchem ze Strabli, Klubu Razem z Wyszek, Malinka oraz zespołu BIS z Niewina Borowego. Imprezę zakończyła dyskoteka pod chmurką oraz koncerty zespołów: Kapela Pod Wezwaniem, Mega Band, Forti oraz Kwestia 07.