kwwojskowa

KOGO DOTYCZY?

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w okresach od 7 kwietnia do 23 lipca 2021 r. oraz od 9 sierpnia do 19 listopada 2021 r. na terenie całego kraju. W powiecie bielskim rozpocznie się już od 19 maja, obejmie przede wszystkim mężczyzn z rocznika 2002, ale nie tylko.

 

PROCEDURY!

Procedurę reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 47). Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy wsparciu organów władzy samorządowej niższego szczebla (starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) oraz terenowych organów administracji wojskowej (szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komendantów uzupełnień). Szczegółowe zasady przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa podlaskiego, w tym siedziby i zasięg działania poszczególnych powiatowych komisji lekarskich określa obwieszczenie nr 14/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 marca 2021 r. o kwalifikacji woskowej w 2021 r.

 

 

KOGO OBEJMUJE OBOWIĄZEK STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?

Do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. zostaną wezwani:

 • mężczyźni urodzeni w 2002 r.,
 • mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osoby urodzone w latach 2000–2001, które wcześniej zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
 • kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • mogą być wezwane również osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

INFORMACJA DLA WEZWANYCH – JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • posiadaną dokumentację medyczną,
 • aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy),
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Natomiast ci, którzy do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, kwalifikacja wojskowa 2021 zostanie przeprowadzona na szczególnych zasadach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wezwani powinni przy wejściu do siedziby powiatowej komisji lekarskiej, zdezynfekować dłonie, sprawdzić temperaturę ciała, posiadać niezbędne dokumenty, maseczkę oraz długopis. W trakcie przebywania w budynku należy przestrzegać określonych komunikatów i oznaczeń dot. zasad przemieszczania się, należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób.

 

NIE MOGĘ SIĘ STAWIĆ?
Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 4 w Bielsku Podlaskim:

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, ul. Wojska Polskiego 17

Terytorialny zasięg działania Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 4 w Bielsku Podlaskim:

Miasta: Bielsk Podlaski, Brańsk, Gminy wiejskie: Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka, Wyszki

Czas pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 4 w Bielsku Podlaskim:

19 maja – 21 czerwca 2021 r.

Źródło: WKU Bielsk Podlaski

14 maja 2021 r. przy Szkole Podstawowej im. ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie odbyło się symboliczne wbicie łopaty, rozpoczynające budowę sali gimnastycznej. W uroczystości udział wzięli wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, poseł Mieczysław Baszko, senator Jacek Bogucki, Podlaski Kurator Oświaty Beata Pietruszka, Dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku- Krzysztof Sochoń, Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku Franciszek Górski, Wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku Ewa Dmowska oraz przedstawiciele lokalnych instytucji.

Zaproszeni goście podkreślali, iż powstająca sala to efekt dobrej współpracy Wójta Mariusza Korzeniewskiego z władzami szczebla rządowego i samorządowego. Sala będzie służyć nie tylko uczniom, ale całej społeczności lokalnej.

„Przebudowa z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Topczewo” dofinansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 260 900,00 zł oraz 400 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonawcą zadania jest Zakład Usługowo Handlowy Dom- Bud Janusz Dworakowski z siedzibą w Łapach.

Od poniedziałku w powiecie bielskim funkcjonują dwa Punkty Szczepień Powszechnych.

Mieszczą się one w:

 1. Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1 w budynku „Z" (oddział zakaźny)
 2. Brańsku przy ul. Jana Pawła II12 w budynku DPS.

Funkcjonują one od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00. Przewiduje się, że codziennie będzie się mogło w nich zaszczepić nawet 200 osób, a tygodniowo ok. 1000 osób. Punkty te zostały zorganizowane przez Powiat Bielski i miejscowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy aprobacie i pomocy wszystkich samorządów gminnych. W związku z tym, że wszyscy dorośli obywatele Naszej Ojczyzny mają już wystawione e-skierowania, na szczepienie można się umówić:

 1. Internetowo, na stronie https://pacient.gov.pl.,
 2. Telefonicznie pod numerem 85 833 43 93.
 3. Zgłaszając się do punktu szczepień.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. Regulowała ona prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną oraz wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

W tym roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych). Z powodu epidemii obchody w Gminie Wyszki były w ograniczonym gronie. W kościołach parafialnych sprawowano Msze św. w intencji Ojczyzny. Następnie pod Pomnikiem Pamięci i Tożsamości Narodowej w Wyszkach delegacje poszczególnych instytucji z Gminy Wyszki złożyły kwiaty oraz zapalono znicze.

 

Biorąc udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 przez Internet, nie tylko realizujesz obywatelski obowiązek, ale również masz szansę na spełnienie motoryzacyjnego marzenia! Główną nagrodą loterii NSP 2021 są samochody osobowe. Oprócz auta można wygrać również bony na zakupy o wartości 500 zł lub 1000 zł.

Spisałeś się przez Internet? Nie zapomnij zarejestrować swojego kodu do loterii! Pierwsze losowanie już 7 maja br., aby wziąć w nim udział dokonaj zgłoszenia do 5 maja br.

To bardzo proste:
- wejdź na stronę https://spis.gov.pl/ i spisz się w dogodnej dla siebie chwili,
- pobierz i zachowaj unikatowy 10 - znakowy kod uprawniający do udziału w loterii,
- zgłoś go na stronie www.loteria.spis.gov.pl w terminie od 22 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r.

Im wcześniej spiszesz się przez Internet i zgłosisz do loterii, tym masz więcej szans na wygraną - będziesz uczestniczyć w większej liczbie losowań.

Terminy losowań i szczegóły sprawdzisz w regulaminie dostępnym na stronie https://loteria.spis.gov.pl/.

Pierwsze losowanie już 7 maja br.

 nsp 2021 loteria

Apel do mieszkańców Gminy Wyszki chcących skorzystać z dofinansowania na instalacje fotowoltaicznie i kolektory słoneczne!

Do Urzędu Gminy Wyszki wpływają niepokojące informacje sugerujące na rzekomą współpracę Gminy z firmami oferującymi pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz otrzymania gadżetów, urządzeń w formie gratisów.

Drodzy Mieszkańcy, Gmina Wyszki nie współpracuje z żadną z firm!

Zalecamy zapoznać się z zasadami udzielania dofinansowania Projektu Grantowego na mikroinstalacji OZE na terenie naszej gminy dostępnymi na stronie internetowej www.wyszki.pl.

Dodatkowo w celu sprawdzenia lub potwierdzenia poprawności pozyskanych informacji prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikami urzędu.

W związku z wprowadzeniem zaostrzonych zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią choroby COVID-19, Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o rozpoczęciu akcji związanej z dystrybucją w województwie podlaskim jednorazowych maseczek ochronnych. Maseczki pochodzą z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i zostaną bezpłatnie przekazane mieszkańcom w ilości 4 szt. na jedną osobę. Dystrybucja maseczek na terenie gminy Wyszki będzie odbywać się za pośrednictwem sołtysów.

W dniu 19.04.2021 r. w Urzędzie Gminy Wyszki została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Przebudowa z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Topczewo” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 260 900,00 zł oraz 400 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

          Wykonawcą zadania jest Zakład Usługowo Handlowy Dom- Bud Janusz Dworakowski z siedzibą w Łapach, ul. Spółdzielcza 7/18. Wartośc budowy sali wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wynosi 2 365 128,66 zł. Zakończenie prac budowlanych zgodnie z umową nastąpi 30.09.2023 r.

 flaga i godło

 

Inwestycje realizowane

ze śrdokow budżetu państwa lub ze środków Państwowego Funduszu Celowego

 

Folia

odtInformacja_o_zbiórce_folii.odt

docxHarmonogram_odbioru_folii.docx

26.04.2021

27.04.2021

29.04.2021

·        MIERZWIN MAŁY

·        MIERZWIN DUŻY

·        PIERZCHAŁY

·        KOŻUSZKI

·        STARE BAGIŃSKIE

·        NOWE BAGIŃSKIE

·        BOGUSZE

·        GÓRSKIE

·        TRZESZKOWO

·        GAWINY

·        MOSKWIN

·        OSTRÓWEK

·        ZALESIE

·        WÓLKA ZALEWSKA

·        SIEŚKI

·        WODŹKI

·        TOPCZEWO

·        WÓLKA PIETKOWSKA

·        BUDLEWO

·        IGNATKI

·         ZDROJKI

·         KOĆMIERY

·         WYPYCHY

·         OSÓWKA

·         GODZIEBY

·         FALKI

·         FILIPY

·         SAMUŁKI DUŻE

·         SAMUŁKI MAŁE

·         STRABLA

·         ŁYSE

·         ŁAPICE

·         WARPECHY STARE

·         ŁUCZAJE

·         KOWALE

·         ŁUBICE

·         WYSZKI

·        BUJNOWO

·        MALESZE

·        SZPAKI

·        KALINÓWKA

·        SASINY

·        SZCZEPANY

·        ZAKRZEWO

·        TWORKI

·        NIEWINO BOROWE

·        NIEWINO KAMIŃSKIE

·        NIEWINO STARE

·        NIEWINO POPŁAWSKIE

·        NIEWINO LEŚNE

·        PULSZE

·        MIESZUKI

·        WARPECHY NOWE

·        OLSZANICA

·        MULAWICZE

·        STACEWICZE

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 13.07.2021r. wznawia nabór wniosków dla projektów grantowych dotyczących instalacji kolektorów słonecznych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020

--------------------------------------------------------------------------------

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania:

pdfKolektory słoneczne - aktualizacja z dn. 20.07.2021 r.

pdfKolektoy słoneczne

pdfPanele fotowoltaiczne

--------------------------------------------------------------------------------

 

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 25.06.2021r. wstrzymuje do odwołania nabór wniosków dla projektów grantowych dotyczących instalacji kolektorów słonecznych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Wyszki ogłasza od 12.04.2021 roku nabór wniosków dla projektów grantowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym od 12.04.2021 roku do wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do 30.06.2022 roku.

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez stronę internetową Gminy Wyszki.

Szczegółowe warunki dofinansowania projektu grantowego określone są w treści Regulaminu wyboru i realizacji projektów grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Formularz wniosku o udzielenie grantu dostępny jest:

 1. na stronie internetowej Grantodawcy Gmina Wyszki – www.wyszki.pl
 2. w siedzibie Grantodawcy; ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki

Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj. od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30:

Urząd Gminy Wyszki

ul. Piórkowska 2

17-132 Wyszki

z dopiskiem:

„Wniosek - Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”

Po złożeniu wniosku zostanie wydane potwierdzenie złożenia wniosku. Pracownicy Urzędu nie będą pomagać w wypełnianiu wniosków podczas ich składania. Po złożeniu nie będzie możliwości uzupełnienia wniosku z wyjątkiem sytuacji opisanej w dziale IV Regulaminu.

Proszę zwrócić szczególną uwagę, aby wszystkie pola wniosku zostały wypełnione.

 Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, tj. została złożona ich podpisana wersja papierowa w Urzędzie Gminy Wyszki.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Gminy Wyszki w wersji papierowej.

 Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym, według kolejności wpływu.

 Po zakończeniu naboru na stronie www.wyszki.pl zostanie opublikowana lista zawierająca wszystkie projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do udzielenia Grantu oraz nastąpi powiadomienie Wnioskodawcy o wyniku rozpatrzenia jego wniosku.

Lista plików do pobrania:

Regulamin wyboru i realizacji projektów grantowychpdfRegulamin_wyboru_i_realizacji_projektów_grantowych.pdf

Wymagania technicznepdfWymagania_techniczne.pdf

Wzór Wniosku o udzielenie GrantupdfWzór_Wniosku_o_udzielenie_Grantu.pdf

Kryteria wyboru projektówpdfKryteria_wyboru_projektów.pdf

Wzór Umowy o powierzenie GrantupdfWzór_Umowy_o_powierzenie_Grantu.pdf