PROGRAM "WSPIERAJ SENIORA"

     Gmina Wyszki realizuje Program "Wspieraj Seniora", którego celem jest wsparcie seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie mają możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej i leków oraz załatwienia drobnych spraw urzędowych.

Program adresowany jest do seniorów w wieku 70 lat i więcej, który pozostaną w domu w związku z zagrożeniem COVID-19, a także osób poniżej 70 roku życia w trydnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i społecznej (ocena sytuacji i udzielenia wsparcia tym osobom należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej).

Pomoc można uzyskać dzwoniąc:

- na INFOLINIĘ DLA SENIORÓW - 22 505 11 11

lub bezpośrednio do GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSZKACH - 85 555 68 15.

Dzwoniąc pod numer infolinii należy podać adres i numer kontaktowy. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże dane do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali szczegóły związane z udzieleniem pomocy i dostarczeniem niezbędnych produktów.

Koszty zakupów pokrywa senior.

 

wspieraj seniora 2021