Projekt socjalny "ŚWIADOME RODZICIELSTWO"

 

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach informuje, że w okresie od marca do listopada 2021 r. realizuje projekt socjalny” Świadome rodzicielstwo”, który odnosi się do zdiagnozowanych potrzeb w Gminie Wyszki. Projekt skierowany jest do rodziców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w kierunku umiejętności wychowawczych oraz świadomości praw i obowiązków rodzicielskich i ma na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny.

     Podczas warsztatów umiejętności rodzicielskich, rodzice będą mogli uporządkować wiedzę procesu wychowywania dzieci, nabyć umiejętności: rozwiązywania konfliktów, dialogu i kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu, aktywnego słuchania, wyznaczania granic i zasad, motywowania dzieci do nauki.

    Comiesięczne warsztaty odbywają się w siedzibie GOPS w Wyszkach. Rodzice mają też możliwość indywidualnych konsultacji z pracownikiem socjalnym oraz pedagogiem szkolnym. Każdy warsztat kończy się podsumowaniem, wolną dyskusją i informacją zwrotną od uczestników. Za nami marcowe spotkanie, którego tematem było „Biuro prac domowych”. Warsztaty prowadziły: Joanna Kiełsa – starszy pracownik socjalny oraz Magdalena Tomkiel – pedagog szkolny.

     Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców zainteresowanych problematyką projektu socjalnego, a także tych, którzy chcieliby wymienić się doświadczeniami i odczuciami związanymi z pełnieniem najtrudniejszej z ról naszego życia – BYCIA RODZICEM.

Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje i zapraszamy do współpracy.

Marzanna Olszewska

dyrektor GOPS w Wyszkach

 

Drukuj