W dniu 19.04.2021 r. w Urzędzie Gminy Wyszki została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Przebudowa z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Topczewo” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 260 900,00 zł oraz 400 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

          Wykonawcą zadania jest Zakład Usługowo Handlowy Dom- Bud Janusz Dworakowski z siedzibą w Łapach, ul. Spółdzielcza 7/18. Wartośc budowy sali wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wynosi 2 365 128,66 zł. Zakończenie prac budowlanych zgodnie z umową nastąpi 30.09.2023 r.

 flaga i godło

 

Inwestycje realizowane

ze śrdokow budżetu państwa lub ze środków Państwowego Funduszu Celowego