W związku z wprowadzeniem zaostrzonych zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią choroby COVID-19, Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o rozpoczęciu akcji związanej z dystrybucją w województwie podlaskim jednorazowych maseczek ochronnych. Maseczki pochodzą z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i zostaną bezpłatnie przekazane mieszkańcom w ilości 4 szt. na jedną osobę. Dystrybucja maseczek na terenie gminy Wyszki będzie odbywać się za pośrednictwem sołtysów.