Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. Regulowała ona prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną oraz wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

W tym roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych). Z powodu epidemii obchody w Gminie Wyszki były w ograniczonym gronie. W kościołach parafialnych sprawowano Msze św. w intencji Ojczyzny. Następnie pod Pomnikiem Pamięci i Tożsamości Narodowej w Wyszkach delegacje poszczególnych instytucji z Gminy Wyszki złożyły kwiaty oraz zapalono znicze.