W dniu 19 maja 2021 r. Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski podpisał umowę z firmą MAKSBUD dotycząca wykonania zadania pn.: „ Przebudowa drogi wewnętrznej jako pasa pieszo-jezdnego w miejscowości Kalinówka oraz naprawa ubytków w drogach gminnych.” Całkowity koszt zadania wynosi 478 470,00 zł. i zostanie pokryty ze środków własnych gminy. Droga zostanie oddana do użytku mieszkańców najpóźniej do października bieżącego roku.