Wójt Gminy Wyszki z dniem 28.05.2021r. kończy nabór wniosków dla projektów grantowych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020 dotyczących instalacji fotowoltaicznych!

Osoby składające wnioski od dnia 24.05.2021r. znajdą się na liście rezerwowej

W dalszym ciągu prowadzony jest nabór dotyczący instalacji kolektorów słonecznych!

Drukuj