PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

Nowe Bagińskie

Stare Bagińskie

2022-05-31 08:00

2022-05-31 14:00

6

06-214

Więcej informacji stronie www.pgedystrybucja.pl

Drukuj