PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

Wyszki

2022-06-27 08:00

2022-06-27 11:00

3

06-222

Stare Bagińskie

Nowe Bagińskie

2022-06-29 08:00

2022-06-29 14:00

6

06-214

Dodatkowe informacje są  stronie Internetowej www.pgedystrybucja.pl