W załącznikach uchwała Rady Gminy Wyszki w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Wyszki oraz projekt uchwały w sprawie zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Wyszki 

pdfkonsultacje_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_statutach_jednostek_pomocniczych_Gminy_Wyszki.pdf

pdfprojekt_uchwały_w_sprawie_zmian_w_statutach_jednostek_pomocniczych_Gminy_Wyszki.pdf