Nowe środki finansowe – nowe możliwości dla mieszkańców obszarów wiejskich.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne!

W imieniu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zostanie wypracowana w oparciu o włączenie w ten proces społeczności lokalnej – przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego oraz gospodarczego.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Wyszki na Konsultacje społeczne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, które odbędzie się w dniu 06.09.2022 w godz.15-17 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wyszkach.

Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców wsi, będą odpowiedzią na zmieniające się potrzeby oraz wyzwania potęgowane przez zmiany społeczno-demograficzne i gospodarcze – innowacje, cyfryzację, wpływ na środowisko i klimat, wyludnianie i starzenie się społeczeństwa oraz partnerstwo w kształtowaniu otaczającej nas rzeczywistości.

Chcielibyśmy uwzględnić Państwa sugestie i pomysły, tak aby środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich jak najlepiej zaspokoiły potrzeby różnych grup społecznych.

Spotkania konsultacyjne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej działanie: 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze II” objętego PROW na lata 2014-2020.

Więcej szczegółów pod numerami telefonu – 601 890 186, 601 890 187 lub na e-mail: biuro@stowarzyszenienarew.org.pl