PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

Pierzchały

2022-09-26 08:00

2022-09-26 14:00

6

06-594

Dodatkowe informacje są  stronie Internetowej www.pgedystrybucja.pl