znaki strona www

Plakat PDF 750x530

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych
na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”.

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”  Gmina Wyszki otrzymała wsparcie finansowe  w wysokości 70.000,00 zł, wkład własny Gminy wynosi 17.500,00 zł, natomiast łączny koszt całkowity zadania wynosi 87.500,00 zł.

Celem programu jest wsparcie finansowe szkół, które umożliwiają wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w celu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach przyznanych środków zostaną zakupione specjalistyczne programy edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz sprzęt niezbędny do funkcjonowania pomocy dydaktycznych.

W tegorocznej edycji programu dofinansowanie otrzymały:

- Szkoła Podstawowa im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie- 35.000,00 zł,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach – 35.000,00 zł.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

PLAKAT