Rozpoczął się proces powszechnych szczepień przeciw COVID-19. Od 15 stycznia seniorzy powyżej 80. roku życia będą mogli zarejestrować się na szczepienia na konkretny termin, z kolei od 22 stycznia będą mogły zrobić to osoby, które skończyły 70 lat.

Harmonogram rejestracji:
   - od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
   - od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat
Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

Rejestracji można dokonać na 3 sposoby:

 1. Kontakt z wybranym punktem szczepień.
      Na terenie gminy Wyszki szczepienia wykonuje:

      Gabinet zabiegowo-szczepienny
      ul. Kościelna 2, 17-132 Wyszki
      tel. 85 7371124

 2. Całodobowa bezpłatna infolinia NFZ o numerze 989. Do zapisu jest potrzebny numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego na który zostanie przesłane potwierdzenie umówienia wizyty na szczepienie. Rejestracji można dokonać osobiście bądź poprzez osobę bliską z rodziny.
 3. Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na portalu pacjent.gov.pl (należy posiadać profil zaufany).

Z dniem 15 stycznia dla osób w wieku od 18 do 69 lat zostanie udostępniony formularz internetowy zgłoszenia chęci szczepienia. W przypadku dokonania zgłoszenia, w momencie rozpoczęcia szczepień odpowiedniej grupy, zainteresowane osoby otrzymają informację o możliwości rejestracji na szczepienie.

Szczegółowe informacje na temat szczepionek i procesu szczepienia zawarte są na stronie: www.gov.pl/web/szczepimysie.
W kraju działa bezpłatna, całodobowa infolinia wyjaśniająca wątpliwości w sprawie szczepień - nr 989 (dla dzwoniących z zagranicy nr +48 22 62 62 989).

Gmina Wyszki organizuje transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Osobami uprawnionymi do dowozu do punktów szczepień są:

 • osoby niepełnosprawne, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
 • osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Osoby spełniające powyższe kryteria, które chcą skorzystać z organizowanego przez Gminę transportu, zgłoszenia dokonują podczas rejestracji w utworzonym na terenie gminy Wyszki punkcie szczepień.

Koordynatorem gminnym ds. szczepień przeciwko COVID-19 jest Andrzej Niewiński tel. 85 7305883.