logo GOPS WyszkiKONTAKT

17-132 Wyszki
ul. Szkolna 17

tel. 85/ 555 68 15

adres email: gops@wyszki.pl

media społecznościowe https://www.facebook.com/profile.php?id=100077179524865

 

godziny pracy: od 7.30 do 15.30

w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia - od 7.00 do 15.00

 
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:  /GOPSWYSZKI/SkrytkaESP
 
 
Na przedmiotowy adres skrzynki użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne" udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu e PUAP:
ścieżka dostepu: Strona główna>Najnowsze usługi>Pismo ogólne do podmiotu publicznego

KADRA

 

DYREKTOR

pokój nr 4

mgr MARZANNA OLSZEWSKA 


PRACOWNICY SOCJALNI

pokój nr 5

mgr JOANNA KIEŁSA - starszy pracownik socjalny

mgr BEATA SELIWANÓW - starszy specjalista pracy socjalnej

JADWIGA SZERSZEŃ - specjalista pracy socjalnej


ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY,

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA,

KARTA DUŻEJ RODZINY, CZYSTE POWIETRZE

pokój nr 3

mgr BOŻENA SIEMIEŃCZUK  - inspektor

 

DODATKI MIESZKANIOWE,

STYPENDIA I ZASIŁKI SOCJALNE DLA UCZNIÓW

sekretariat

mgr SYLWIA NIEWIŃSKA  - referent

 


ASYSTENT RODZINY

mgr IZABELLA KUNICKA


REJONY PRACY SOCJALNEJ

 

REJON I – Jadwiga Szerszeń

Łapcie, Łyse, Mieszuki, Mulawicze, Niewino Borowe, Niewino Kamieńskie, Niewino Leśne, Niewino Popławskie, Niewino Stare, Olszanica, Samułki Duże, Samułki Małe, Stacewicze, Strabla, Szpaki, Tworki, Warpechy Nowe, Wiktorzyn

REJON II – Joanna Kiełsa

Bogusze, Budlewo, Filipy, Gawiny, Górskie, Ignatki, Kalinówka, Koćmiery, Kożuszki, Łubice, Łuczaje, Mierzwin Duży, Mierzwin Mały, Moskwin, Nowe Bagińskie, Ostrówek, Pierzchały, Sasiny, Sieśki, Stare Bagińskie, Szczepany, Topczewo, Trzeszczkowo, Warpechy Stare, Wodźki, Wólka Zaleska, Wypychy, Zakrzewo, Zalesie, Zdrojki,

REJON III – Beata Seliwanów

Bujnowo, Falki, Godzieby, Kamienny Dwór, Kowale, Malesze, Osówka, Pulsze, Wólka Pietkowska, Wyszki


 

POWIADOMIENIE O DANYCH KONTAKTOWYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)

 

     Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkach funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: RAFAŁ ANDRZEJEWSKI

dane do kontaktu: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl  nr tel. 504 976 690

 

Klauzule informacyjne w zakładce RODO w GOPS

 

 

INFORMACJA O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

          Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017, poz. 1911) informuję, że sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach składające się z bilansu jednostki budżetowej, rachunku zysku i strat jednostki, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) jednostki obsługującej tj. Urzędu Gminy Wyszki. http://www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl

Dyrektor GOPS w Wyszkach

Marzanna Olszewska