Drukuj

pdfStrategia_Integracji_i_Rozwiązywania_Problemów_Społecznych_Gminy_Wyszki_2021-2030.pdf

pdfGminny_Program_Przeciwdziałania_Przemocy_w_Rodzinie_oraz_Ochrony_Ofiar_Przemocy_w_Rodzinie_na_lata_2021_-_2025.pdf

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019- 2021

pdfGminny_Program_Wspierania_Rodziny_na_lata_2022__2024.pdf

pdfGminny_Program_Rozwiązywania_Problemów_Alkoholowych_oraz_Przeciwdziałania_Narkomanii_na_rok_2022.pdf