Rada jest reprezentacją Młodzieży Gminy Wyszki uczącej się w Gimnazjum w Wyszkach liczy 15 radnych.

Kadencja Rady trwa 2 lata z zastrzeżeniem ust. 2(Statutu Rady) Czas trwania kadencji liczony jest od daty wyborów.

Głównym celem działania Rady jest upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz wspieranie aktywności młodych ludzi w gminie.

Rada realizuje swoje cele poprzez:

 • opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia,
 • inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w gminie,
 • podejmowanie działań propagujących cele Rady,
 • inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi,
 • prowadzenie działalności informacyjno-doradczej,
 • nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele pokrywają się z celami Rady.

Rada wybiera następujące organy:

 • Prezydium Rady
 • Komisję Rewizyjną
 • Zespoły zadaniowe

W skład Prezydium wchodzą:

 • Przewodniczący Rady,
 • dwóch Wiceprzewodniczących,
 • Sekretarz,
 • Skarbnik.

Skład Rady VI kadencji

 1. Gabriela Angielczyk KL. I
 2. Aleksandra Pasińska KL. I
 3. Paulina Chomicka KL. I
 4. Paulina Michalska KL. I
 5. Damian Bazylewski KL. I
 6.  Emilia Filipczuk KL. II
 7. Gabriela Wyszkowska KL. II
 8. Karol Marczuk KL. II
 9. Beata Kardaszewicz - Skekretarz  KL. II
 10. Ewa Rzepniewska  KL. II
 11. Kinga Młodzianowska - wiceprzewodnicząca KL. III
 12. Natalia Zabrocka - przewodnicząca KL. III
 13. Martyna Bogusz - wiceprzewodnicząca KL. III
 14. Afrodyta Górska KL. III
 15. Hubert Falkowski KL. III