Transmisja prowadzona za pomocą serwisu YouTube, bezpośredni link do transmisji:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transmisja sesji 26 września 2022 r. o godz. 9.00

Transmisja sesji 25 sierpnia 2022 r. o godz. 8.00

Transmisja sesji 30 czerwca 2022 r. o godz. 9.00

Transmisja sesji 08 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00

Transmisja sesji 29 marca 2022 r. o godz. 9.00

Transmisja sesji 22 lutego 2022 r. o godz. 9.00

Transmisja sesji 30 grudnia 2021 r. o godz. 9.00

Transmisja sesji 9 grudnia 2021 r. o godz. 9.00

Transmisja sesji 27 października 2021 r. o godz. 9.00

Transmisja sesji 13 września 2021 r. o godz. 9.00

Transmisja sesji 23 czerwca 2021 r. o godz. 9.00

Transmisja sesji 24 maja 2021 r. o godz. 9.00

Transmisja sesji 24 marca 2021 r. o godz. 9.00

Transmisja sesji 30 grudnia 2020 r. o godz. 9.00 cz.1, cz. 2

Transmisja sesji 10 grudnia 2020 r. o godz. 9.00

Transmisja sesji 22 października 2020 r. o godz. 9.00

Sesja Rady Gminy Wyszki z dnia 17 września 2020 r. o godz. 9.00

Sesja Rady Gminy Wyszki z dnia 06 czerwca 2020 r. o godz. 9.00

Sesja Rady Gminy Wyszki z dnia 31 marca 2020 r. o godz. 9.00

Sesja Rady Gminy Wyszki z dnia 31 grudnia 2019 r. o godz. 9.00

Sesja Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2019 r. o godz. 9.00

Sesja Rady Gminy Wyszki z dnia 29 października 2019 r. o godz. 9.00

Sesja Rady Gminy Wyszki z dnia 11 września 2019 r. o godz. 9.00

Sesja Rady Gminy Wyszki z dnia 25 czerwca 2019 r. o godz. 9.00

Sesja Rady Gminy Wyszki z dnia 30 maja 2019 r.

Sesja Rady Gminy Wyszki z dnia 28 marca 2019 r.

Sesja Rady Gminy Wyszki z dnia 28 grudnia 2018 r.

Sesja Rady Gminy Wyszki z dnia 12 grudnia 2018 r. - cz. 1

cz. 2

Sesja Rady Gminy Wyszki z dnia 21 listopada 2018 r.

 

        Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Dz. U. poz. 130) nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa. Art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Od nowej kadencji Rady Gminy transmisja obrad, o której mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej, stanie się bezwzględnym obowiązkiem każdej gminy.
Podczas Sesji Rady Gminy odbywa się fotografowanie, filmowania i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci internet w celu transparentności działań Rady Gminy. Biorąc udział w Sesji Rady Gminy, dana osoba musi być świadoma iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje warunki niniejszego regulaminu, zgodnego z prawem.
Udział w publicznej Sesji Rady Gminy”, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywać się będzie Sesja Rady Gminy, będzie skutkowało rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego w celu transparentności działań Gminy.