Gmina Wyszki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła puls w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej , zakupiła 40 laptopów, które zostały przekazane do trzech szkół podstawowych. Laptopy otrzymały dwie szkoły prowadzone przez Gminę Wyszki, tj. : Szkoła Podstawowa im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie – 17 laptopów, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Wyszkach – 19 laptopów oraz Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli – prowadzona przez Stowarzyszenie Lokalne „Bona” w Strabli – 4 laptopy. Laptopy zostały przydzielone proporcjonalnie do liczby uczniów w szkołach. Pozyskany sprzęt trafi do szkolnych sal informatycznych a w przypadku powrotu zdalnej nauki będzie udostępniany uczniom i nauczycielom.

Drukuj