Informacja w sprawie zmian rozporządznia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzenia się afrykańskiego pomoru świń.

docASF_-_Obszar_objęty_ograniczeniami_średnie_restrykcje.doc

docASF_-_Obszar_ochronny__najmniejsze_restrykcje.doc

docASF_-_Obszar_zagrożenia_najbardziej_restrykcyjny.doc

pdfPismo_do_Gmin_w_sprawie_zasad_bioasekuracji.3069418_3257999.pdf

pdfPismo_w_sprawie_biosasekuracji.3051509_3236277.pdf

Drukuj