Gmina Wyszki jest organem prowadzącym dla 2 szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Do szkół na terenie gminy od 1 września 2020 r. będzie uczęszczać 300 uczniów, zaś do oddziałów przedszkolnych uczęszczać będzie 133 przedszkolaków.

Szczegółowy rozkład liczby uczniów w szkołach na terenie gminy Wyszki prezentują poniższe tabele:

Lp.

Nazwa szkoły

 Organ
prowadzący

Liczba
uczniów

1.

Szkoła Podstawowa im. ks.F.J.Falkowskiego
w Topczewie

Gmina Wyszki

 123

2.

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli

Stoawarzyszenie

Lokalne "Bona"
w Strabli

30

2.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach

Gmina Wyszki

147

 RAZEM:

 300