Gmina Wyszki jest organem prowadzącym dla 2 szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Do szkół na terenie gminy od 1 września 2023 r. uczęszcza 295 uczniów, zaś do oddziałów przedszkolnych  188 przedszkolaków.

Szczegółowy rozkład liczby uczniów w szkołach na terenie gminy Wyszki prezentują poniższe tabele:

Lp.

Nazwa szkoły

 Organ
prowadzący

Liczba
uczniów

1.

Szkoła Podstawowa im. ks.F.J.Falkowskiego
w Topczewie

Gmina Wyszki

 234

2.

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli

Stoawarzyszenie

Lokalne "Bona"
w Strabli

59

2.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach

Gmina Wyszki

190

 RAZEM:

 483