Gmina Wyszki jest organem prowadzącym dla 2 szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Do szkół na terenie gminy od 1 września 2017 r. będzie uczęszczać 358 uczniów, zaś do oddziałów przedszkolnych uczęszczać będzie 109 uczniów.

Szczegółowy rozkład liczby uczniów w szkołach na terenie gminy Wyszki prezentują poniższe tabele:

Lp.

Nazwa szkoły

 Organ
prowadzący

Liczba
uczniów

1.

Szkoła Podstawowa im. ks.F.J.Falkowskiego
w Topczewie

Gmina Wyszki

 103

2.

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli

Stoawarzyszenie

Lokalne "Bona"
w Strabli

29

2.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

Szkoła Podstawowa
w Wyszkach

Gmina Wyszki

137

Gimnazjum
w Wyszkach

Gmina Wyszki

89

 RAZEM:

 358