Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy utworzoną, aby zapewnić mieszkańcom udział w realizacji zadań Gminy.

Organami sołectwa są:

Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy,
Sołtys – jako organ wykonawczy,
Rada Sołecka – jako organ wspomagający działania Sołtysa.

Kadencja 2018-2023

1.Bagińskie Zygmunt Olszewski
2.BudlewoKatarzyna Puchalska
3.BujnowoKazimierz Wasilewski
4.Falki- ZdrojkiAndrzej Zalewski
5.FilipyRobert Falkowski
6.GawinyWiesław Olszewski
7.GodziebyAndrzej Łuczaj
8.Bogusze-Górskie-TrzeszczkowoBernarda Bogusz
9.IgnatkiPaweł Dziemian
10.KalinówkaMariusz Wyszkowski
11.KoćmierySławomir Zdrojkowski
12.Kowale- ŁubiceMarta Kuryś
13.KożuszkiJan Łuczaj
14.ŁapciePiotr Zabrocki
16.MaleszeRyszard Żukowski
17.MieszukiSylwester Miluski
18.Mierzwin DużyJarosław Niewiński
19.Mierzwin MałyTadeusz Zawadzki
20.Moskwin- OstrówekAneta Woźniak-Perkowska
21.MulawiczeAlina Nowicka
22.Niewino BoroweEdward Niewiński
23.Niewino KamieńskieTadeusz Tworkowski
24.Niewino LeśneMarcin Górski
25.Niewino PopławskieZenon Niewiński
26.Niewino StareStanisław Niewiński
27.OlszanicaEugeniusz Olszański
28.OsówkaZofia Lukaszewicz
29.PulszeMałgorzta Kowalewska
30.Samułki DużeBogdan Zabrocki
31.Samułki MałeWiesław Dębicki
32.SasinyZbigniew Tworkowski
33.StacewiczeMarcin Szeszko
34.Strabla-ŁyseStanisław Radziwon
35.SzczepanyBarbara Berg
36.SzpakiSabina Filipczuk
37.TopczewoArkadiusz Krasowski
38.Tworki 
39.Warpechy NoweGrzegorz Niewiński
40.Warpechy StareAgnieszka Łuczaj
41.Wodżki- SieśkiBożena Stalewska
42.Wólka PietkowskaTadeusz Kiełkucki
43.Wólka ZaleskaJózef Baranowski
44.WypychyHelena Wyszyńska
45.WyszkiJanusz Hryniewicki
46.ZakrzewoJan Tworkowski
47.ZalesieMarcin Lasota

 

 

 

Kadencja 2015 - 2018

1.Bagińskie- Trzeszczkowski Tadeusz 
2.Budlewo- Zdrojkowska Aneta 
3.Bujnowo- Wasilewski Kazimierz 
4.Falki- Zalewski Andrzej 
5.Filipy- Falkowski Tadeusz  s. Eug. 
6.Gawiny- Olszewski Wiesław 
7.Godzieby- Łuczaj Andrzej 
8.Górskie, Bogusze- Falkowska Iwona 
9.Kalinówka- Wyszkowski Mariusz 
10.Kowale- Warpechowski Wiesław 
11.Kożuszki- Łuczaj Jan 
12.Koćmiery- Topczewski Andrzej 
13.Łapcie- Zabrocki Piotr 
14.Łuczaje- Średziński Stanisław 
15.Malesze- Żukowski Ryszard 
16.Mierzwin Duży- Niewiński Jarosław 
17.Mierzwin Mały- Zawadzki Tadeusz 
18.Mieszuki- Miluski Sylwester 
19.Moskwin- Falkowski Andrzej 
20.Mulawicze- Lachowski Stanisław 
21.Niewino Borowe- Niewiński Edward 
22.Niewino Leśne- Niewiński Andrzej 
23.Niewino Kamieńskie- Tworkowski Tadeusz 
24.Niewino Popławskie- Niewiński Zenon 
25.Niewino Stare- Niewiński Stanisław 
26.Olszanica- Olszański Eugeniusz 
27.Osówka- Łukaszewicz Zofia 
28.Pulsze- Radkiewicz Wojciech 
29.Samułki Duże- Zabrocka Agata 
30.Samułki Małe- Dębicki Wiesław 
31.Sasiny- Tworkowski Zbigniew 
32.Sieśki- Sielewończuk Tomasz 
33.Stacewicze- Szeszko Marcin 
34.Strabla- Radziwon Stanisław 
35.Szczepany- Berg Tadeusz 
36.Szpaki- Filipczuk Piotr 
37.Topczewo- Krasowski Arkadiusz 
38.Trzeszczkowo- Topczewski Andrzej 
39.Tworki- Niewiński Antoni 
40.Warpechy Nowe- Niewiński Grzegorz 
41.Warpechy Stare- Łuczaj Agnieszka 
42.Wodźki- Chomicki Tadeusz 
43.Wólka Pietkowska- Kiełkucki Tadeusz 
44.Wólka Zaleska- Baranowska Monika 
45.Wypychy- Wyszyńska Helena 
46.Wyszki- Hryniewicki Janusz 
47.Zakrzewo- Tworkowski Jan 
48.Zalesie- Lasota Marcin 

ARCHIWUM

Kadencja 2011 - 2014

Gawiny - Chatkowska-Hurtig Iwona
Łapcie - Onopa Paweł
Łuczaje - Łuczaj Elżbieta
Mierzwin Duży - Trzeszczkowski Michał
Samułki Małe - Klimowicz Józef
Stacewicze - Sacharzewski Jan

W pozostałych sołectwach mieszkańcy wybrali tych samych sołtysów na kolejną kedencję.

 

NAZWA SOŁECTWA

SOŁTYS

NUMER

TELEFONU

Bagińskie

Zygmunt Olszewski

723 900 451

85 737 11 00

Budlewo

Katarzyna Puchalska

512 846 057

Bujnowo

Kazimierz Wasilewski

534 842 684

Falki - Zdrojki

Andrzej Kazimierz Zalewski

667 854 800

Filipy

Robert Falkowski

506 516 628

Gawiny

Wiesław Olszewski

796 747 677

Godzieby

Andrzej Łuczaj

605 134 250

Górskie

Bernarda Bogusz

511 542 251

Ignatki

Paweł Dziemian

782 171 725

Kalinówka

Mariusz Wyszkowski

504 673 680

Koćmiery

Andrzej Topczewski

726 558 178

Kowale - Łubice

Marta Kuryś

507 877 383

Kożuszki

Jan Łuczaj

519 665 506

85 737 15 75

Łapcie

Piotr Zabrocki

721 885 062

Łuczaje

Stanisław Średziński

694 317 549

Malesze

Ryszard Żukowski

512 204 328

Mieszuki

Sylwester Miluski

515 993 174

Mierzwin Duży

Jarosław Niewiński

513 503 628

Mierzwin Mały

Tadeusz Zawadzki

500 624 671

Moskwin - Ostrówek

Aneta Woźniak - Perkowska

508 095 082

Mulawicze

Alina Nowicka

516 074 656

Niewino Borowe

Edward Kazimierz Niewiński

500 246 610

Niewino Kamieńskie

Tadeusz Tworkowski

517 277 386

Niewino Leśne

Marcin Górski

506 570 934

Niewino Popławskie

Zenon Niewiński

85 737 13 30

Niewino Stare

Stanisław Niewiński

511 586 063

Olszanica

Eugeniusz Olszański

791 075 428

Osówka

Zofia Łukaszewicz

727 712 105

Pulsze

Małgorzata Kowalewska

607 805 681

Samułki Duże

Bogdan Stanisław Zabrocki

512 275 539

Samułki Małe

Wiesław Dębicki

512 006 293

Sasiny

Zbigniew Stanisław Tworkowski

513 171 517

Sieśki

Stacewicze

Marcin Szeszko

512 416 576

Strabla - Łyse

Stanisław Radziwon

785 926 836

Szczepany

Barbara Berg

505 761 088

Szpaki

Sabina Filipczuk

667 438 081

Topczewo

Arkadiusz Krasowski

509 769 772

Tworki

Antoni Niewiński

85 737 11 89

Warpechy Nowe

Grzegorz Niewiński

507 938 762

Warpechy Stare

Agnieszka Anna Łuczaj

604 873 620

Wodźki

Bożena Stalewska

500 695 216

Wólka Pietkowska

Tadeusz Kiełkucki

502 992 480

Wólka Zaleska

Józef Baranowski

510 186 913

Wypychy

Helena Wyszyńska

519 057 181

Wyszki

Janusz Alojzy Hryniewicki

500 587 831

Zakrzewo

Jan Tworkowski

85 737 14 17

Zalesie

Marcin Lasota

608 435 632