Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy utworzoną, aby zapewnić mieszkańcom udział w realizacji zadań Gminy.

Organami sołectwa są:

Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy,
Sołtys – jako organ wykonawczy,
Rada Sołecka – jako organ wspomagający działania Sołtysa.

Kadencja 2015 - 2018

1.Bagińskie- Trzeszczkowski Tadeusz 
2.Budlewo- Zdrojkowska Aneta 
3.Bujnowo- Wasilewski Kazimierz 
4.Falki- Zalewski Andrzej 
5.Filipy- Falkowski Tadeusz  s. Eug. 
6.Gawiny- Olszewski Wiesław 
7.Godzieby- Łuczaj Andrzej 
8.Górskie, Bogusze- Falkowska Iwona 
9.Kalinówka- Wyszkowski Mariusz 
10.Kowale- Warpechowski Wiesław 
11.Kożuszki- Łuczaj Jan 
12.Koćmiery- Topczewski Andrzej 
13.Łapcie- Zabrocki Piotr 
14.Łuczaje- Średziński Stanisław 
15.Malesze- Żukowski Ryszard 
16.Mierzwin Duży- Niewiński Jarosław 
17.Mierzwin Mały- Zawadzki Tadeusz 
18.Mieszuki- Miluski Sylwester 
19.Moskwin- Falkowski Andrzej 
20.Mulawicze- Lachowski Stanisław 
21.Niewino Borowe- Niewiński Edward 
22.Niewino Leśne- Niewiński Andrzej 
23.Niewino Kamieńskie- Tworkowski Tadeusz 
24.Niewino Popławskie- Niewiński Zenon 
25.Niewino Stare- Niewiński Stanisław 
26.Olszanica- Olszański Eugeniusz 
27.Osówka- Łukaszewicz Zofia 
28.Pulsze- Radkiewicz Wojciech 
29.Samułki Duże- Zabrocka Agata 
30.Samułki Małe- Dębicki Wiesław 
31.Sasiny- Tworkowski Zbigniew 
32.Sieśki- Sielewończuk Tomasz 
33.Stacewicze- Szeszko Marcin 
34.Strabla- Radziwon Stanisław 
35.Szczepany- Berg Tadeusz 
36.Szpaki- Filipczuk Piotr 
37.Topczewo- Krasowski Arkadiusz 
38.Trzeszczkowo- Topczewski Andrzej 
39.Tworki- Niewiński Antoni 
40.Warpechy Nowe- Niewiński Grzegorz 
41.Warpechy Stare- Łuczaj Agnieszka 
42.Wodźki- Chomicki Tadeusz 
43.Wólka Pietkowska- Kiełkucki Tadeusz 
44.Wólka Zaleska- Baranowska Monika 
45.Wypychy- Wyszyńska Helena 
46.Wyszki- Hryniewicki Janusz 
47.Zakrzewo- Tworkowski Jan 
48.Zalesie- Lasota Marcin 

ARCHIWUM

Kadencja 2011 - 2014

Gawiny - Chatkowska-Hurtig Iwona
Łapcie - Onopa Paweł
Łuczaje - Łuczaj Elżbieta
Mierzwin Duży - Trzeszczkowski Michał
Samułki Małe - Klimowicz Józef
Stacewicze - Sacharzewski Jan

W pozostałych sołectwach mieszkańcy wybrali tych samych sołtysów na kolejną kedencję.