Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy utworzoną, aby zapewnić mieszkańcom udział w realizacji zadań Gminy.

Organami sołectwa są:

Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy,
Sołtys – jako organ wykonawczy,
Rada Sołecka – jako organ wspomagający działania Sołtysa.

Kadencja 2015 - 2018

1.Bagińskie- Trzeszczkowski Tadeusz 
2.Budlewo- Zdrojkowska Aneta 
3.Bujnowo- Wasilewski Kazimierz 
4.Falki- Zalewski Andrzej 
5.Filipy- Falkowski Tadeusz  s. Eug. 
6.Gawiny- Olszewski Wiesław 
7.Godzieby- Łuczaj Andrzej 
8.Górskie, Bogusze- Falkowska Iwona 
9.Ignatki- Dziemian Paweł 
10.Kalinówka- Wyszkowski Mariusz 
11.Kowale- Warpechowski Wiesław 
12.Kożuszki- Łuczaj Jan 
13.Koćmiery- Topczewski Andrzej 
14.Łapcie- Zabrocki Piotr 
15.Łuczaje- Średziński Stanisław 
16.Malesze- Żukowski Ryszard 
17.Mierzwin Duży- Niewiński Jarosław 
18.Mierzwin Mały- Zawadzki Tadeusz 
19.Mieszuki- Miluski Sylwester 
20.Moskwin- Falkowski Andrzej 
21.Mulawicze- Lachowski Stanisław 
22.Niewino Borowe- Niewiński Edward 
23.Niewino Leśne- Niewiński Andrzej 
24.Niewino Kamieńskie- Tworkowski Tadeusz 
25.Niewino Popławskie- Niewiński Zenon 
26.Niewino Stare- Niewiński Stanisław 
27.Olszanica- Olszański Eugeniusz 
28.Osówka- Łukaszewicz Zofia 
29.Pulsze- Radkiewicz Wojciech 
30.Samułki Duże- Zabrocka Agata 
31.Samułki Małe- Dębicki Wiesław 
32.Sasiny- Tworkowski Zbigniew 
33.Sieśki- Sielewończuk Tomasz 
34.Stacewicze- Szeszko Marcin 
35.Strabla- Radziwon Stanisław 
36.Szczepany- Berg Tadeusz 
37.Szpaki- Filipczuk Piotr 
38.Topczewo- Krasowski Arkadiusz 
39.Trzeszczkowo- Topczewski Andrzej 
40.Tworki- Niewiński Antoni 
41.Warpechy Nowe- Niewiński Grzegorz 
42.Warpechy Stare- Łuczaj Agnieszka 
43.Wodźki- Chomicki Tadeusz 
44.Wólka Pietkowska- Kiełkucki Tadeusz 
45.Wólka Zaleska- Baranowska Monika 
46.Wypychy- Wyszyńska Helena 
47.Wyszki- Hryniewicki Janusz 
48.Zakrzewo- Tworkowski Jan 
49.Zalesie- Lasota Marcin 


ARCHIWUM

Kadencja 2011 - 2014

Gawiny - Chatkowska-Hurtig Iwona
Łapcie - Onopa Paweł
Łuczaje - Łuczaj Elżbieta
Mierzwin Duży - Trzeszczkowski Michał
Samułki Małe - Klimowicz Józef
Stacewicze - Sacharzewski Jan

W pozostałych sołectwach mieszkańcy wybrali tych samych sołtysów na kolejną kedencję.