Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

pdfOgłosz._zamiar.pdf

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

pdfogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego.

pdfOgłoszenie_o_zamiarze_2021.pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Wyszki na 2020 rok

Treść w załączeniu  

pdfPlan_postępowań_na_2020__r.pdf

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

pdfogłoszenie.pdf

Podkategorie