Moskwin  ma oryginalną nazwę, lecz językoznawcy nie potrafią jej wyjaśnić. Pierwsze dane o wsi pochodzą z 1580 roku, gdy w parafii Topczewo wymieniono wioskę o nazwie Thopiczewo Moskwino. Była to jeszcze jedna osada drobnoszlachecka w tej okolicy, powstała zapewne na gruntach wsi Topczewo. Oprócz drobnej szlachty mieszkali tu również bogatsi szlachcice, o czym świadczy genealogia rodu Popławskich herbu Trzaska: „Po Józefie [Popławskim] 1735 dziedzicu dóbr Moskwino i Ostrówek, na Podlasiu, syn Maciej miał syna Feliksa, żonatego z Felicjanną Górską, z niej syn Tomasz, ksiądz profesor seminarium (....)”.   Nazwa Moskwino Topczewo pojawia się na mapach z końca XVIII wieku i w Słowniku Geograficznym z 1900 roku, zapisano tam „Moskwino Tonczewo, okolica [szlachecka] powiat bielski, gmina Malesze, 54 desiat”.

W 1921 roku w tej wsi notowano 15 domów i 106 mieszkańców, w tym 1 prawosławnego. Miejscowość należała do gminy Topczewo. W latach dwudziestych XX wieku przeprowadzono w tej wsi scalanie gruntów, zachowały się archiwalne dokumenty z tego czasu.