Aktualne dane Gminy Wyszki o wdrażaniu programu Czyste Powietrze:
    Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 50
    Liczba przedsięwzięć zakończonych - 23
    Kwota wypłaconej dotacji - 533 691,00 zł
    Wnioski złożone z pomocą Gminy  - 3

AKTUALNE DANE O WDRAŻANIU PROGRAMU CZYSTE POWIETRZExlsxGminy_stan_na_2022-12-31.xlsx

 

Ogłoszenie o zmianie programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

W dniu 03.01.2023 r zostały wprowadzone zmiany do programu "Czyste Powietrze". Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie

 https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/ .

 

AKTUALNE DANE O WDRAŻANIU PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE  xlsxStan_na_2022-09-30.xlsx

Gmina Wyszki partnerem programu

C Z Y S T E   P O W I E T R Z E

 Program CZYSTE POWIETRZE to ogólnopolski program rządowego wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Gmina Wyszki stała się partnerem programu, w związku z tym w naszym urzędzie powstanie punkt terenowy programu CZYSTE POWIETRZE. Zachęcamy Mieszkańców do aplikowania o dotacje na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

Więcej informacji w na temat programu w broszurze: pdfBROSZURA-_czyste_powietrze_15.07.2022.pdf oraz na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/

warunki programu