Aktualne dane Gminy Wyszki o wdrażaniu programu Czyste Powietrze: (31.12.2023)

  Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 96
  Liczba przedsięwzięć zakończonych - 31
  Kwota wypłaconej dotacji - 1 228 246,00 zł
Wnioski złożone z pomocą Gminy  - 17

Aktualne dane Gminy Wyszki o wdrażaniu programu Czyste Powietrze: (30.09.2023)

  Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 76
  Liczba przedsięwzięć zakończonych - 28
  Kwota wypłaconej dotacji - 819 429,00 zł
   Wnioski złożone z pomocą Gminy  - 11

 


 

Komunikat WFOŚiGW w Białymstoku z 24.07.2023 r

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła
– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

- oferowanej ceny usługi i produktu,

- oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,

- oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

uwaga dodatkowa:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin
w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .


 Aktualne dane Gminy Wyszki o wdrażaniu programu Czyste Powietrze: (30.06.2023)

  Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 65
  Liczba przedsięwzięć zakończonych - 25
  Kwota wypłaconej dotacji - 607 069,00 zł
  Wnioski złożone z pomocą Gminy  - 8

        

  Ważny komunikat WFOŚiGW w Białymstoku

W związku z licznymi zgłoszeniami, WFOŚiGW w Białymstoku informuje, że nie przeprowadza żadnych kontroli inwestycji bez wcześniejszego umówienia telefonicznego przez pracowników WFOŚiGW.Nasi pracownicy przy okazji kontroli przedstawiają też stosowne upoważnienia, które można zweryfikować dzwoniąc pod numery telefonu WFOŚiGW.

W ostatnich dniach mieszkańcy województwa podlaskiego zgłaszają, że do ich domów przychodzą osoby, które przedstawiają się jako reprezentanci lub partnerzy Narodowego bądź Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Okazują legitymacje i żądają dostępu do pomieszczeń grzewczych w celu ich rzekomej kontroli, proszą o dokumenty tożsamości, przeprowadzają ankiety, a w przypadku nieobecności zostawiają fikcyjne zawiadomienia w skrzynkach pocztowych. Osoby te zapowiadają także przeprowadzenie kontroli w najbliższych tygodniach. Najprawdopodobniej są to próby oszustw bądź wyłudzeń.

Apelujemy, by nie wpuszczać takich osób do domów, nie udostępniać im żadnych dokumentów, faktur itp.


 Aktualne dane Gminy Wyszki o wdrażaniu programu Czyste Powietrze: (31.03.2023)

  Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 50
  Liczba przedsięwzięć zakończonych - 23
  Kwota wypłaconej dotacji - 533 691,00 zł
  Wnioski złożone z pomocą Gminy  - 3

AKTUALNE DANE O WDRAŻANIU PROGRAMU CZYSTE POWIETRZExlsxGminy_stan_na_2022-12-31.xlsx

 

Ogłoszenie o zmianie programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

W dniu 03.01.2023 r zostały wprowadzone zmiany do programu "Czyste Powietrze". Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie

 https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/ .

 

AKTUALNE DANE O WDRAŻANIU PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE  xlsxStan_na_2022-09-30.xlsx

Gmina Wyszki partnerem programu

C Z Y S T E   P O W I E T R Z E

 Program CZYSTE POWIETRZE to ogólnopolski program rządowego wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Gmina Wyszki stała się partnerem programu, w związku z tym w naszym urzędzie powstanie punkt terenowy programu CZYSTE POWIETRZE. Zachęcamy Mieszkańców do aplikowania o dotacje na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

Więcej informacji w na temat programu w broszurze: pdfBROSZURA-_czyste_powietrze_15.07.2022.pdf oraz na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/

warunki programu