Niewino Popławskie powstało na pewno jeszcze w XV wieku, w ramach okolicy szlacheckiej Niewino. W 1528 roku wioska ta była już bardzo duża, liczyła 16 rycerzy, którzy wystawili 4 konnych jeźdźców na przegląd wojska litewskiego. Zapewne miejscowość ta miała coś wspólnego z Popławami i Popławskimi herbu Trzaska. Mieszkał ta znany i liczny ród Popławskich. Być może tamtejsi rycerze wykupili część działów w okolicach Niewina i stąd wzięła się ta nazwa.

W 1580 roku nazwę zapisano jako Niwino Popławy. Dziedziczył tu Andrzej syn Serafina na 8 i pół włóce ziemi. W ciągu kolejnych stuleci była to wioska drobnoszlachecka. Słownik Geograficzny wspomina o niej niewiele. W 1921 roku liczyła 25 domów i 115 mieszkańców, w tym 2 prawosławnych. Należała do gminy Wyszki.