Trudno orzec kiedy powstały Mieszuki. Początkowo była to część wsi Stacewicze zamieszkała przez ród bojarów ruskich zwanych Myskami. Bojarzy było to drobne rycerstwo ruskie. W Lustracji dóbr królewskich z 1570 roku w opisie wsi Stacewicze zapisano „tamże Myska Boiarzyn trzyma wszystkiego włók 4”. Zatem mieszkała tu ówcześnie jedna prawosławna rodzina bojarów ruskich, gospodarująca na 4 włókach ziemi w pewnym oddaleniu od Stacewicz. Z czasem rodzina Myska rozrosła się i tę część Stacewicz zaczęto nazywać Miesukami - powstała samodzielna wioska. Mapy z XVIII wieku informują już o samodzielnej wsi Miesuki. Zatem była to osada królewska, lecz tutejsi mieszkańcy pochodzący od drobnego rycerstwa ruskiego mieli specjalne prawa. Brak danych na temat tej wsi z czasów XIX wieku. Dane z 1900 roku informują, że Mieszuki należały do gminy Rajsk i miały 264 desiat ziemi.

W 1921 roku miejscowość ta liczyła 23 domy i 134 mieszkańców. Wśród nich jeden prawosławny i 8 Żydów. Mieszuki należały ówcześnie do gminy Wyszki. W okresie międzywojennym w tej wsi notowano 2 wiatraki.