URZĄD GMINY w WYSZKACH

ul. Piórkowska 2
17-132 Wyszki
E-mail: ug_wyszki@post.pl
Telefon: (85) 730 58 90
Faks: (85) 730 58 99

REGON 000546911, NIP 543-00-09-696.

Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłat skarbowych:
97 80630001 0040 0400 0169 0073

GMINA WYSZKI

ul. Piórkowska 2
17-132 Wyszki
powiat bielski
woj. podlaskie

REGON 050659674, NIP: 543-206-71-43

icon