URZĄD GMINY w WYSZKACH

ul. Piórkowska 2
17-132 Wyszki
E-mail: ug_wyszki@post.pl
Telefon: 85 7305890
Faks: 85 7305899

REGON 000546911, NIP 543-00-09-696.

Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłat skarbowych:
97 80630001 0040 0400 0169 0073

GMINA WYSZKI

ul. Piórkowska 2
17-132 Wyszki
powiat bielski
woj. podlaskie

REGON 050659674, NIP: 543-20-67-143

icon