W 1580 roku za czasów króla Stefana Batorego Rzeczpospolita szykowała się drugiej wyprawy na wojnę z Rosją. Potrzebne były na to pieniądze i król za zgodą szlachty ogłosił pobór podatkowy. Zachowały się akta podatkowe i dzięki temu mamy bardzo ciekawe źródło dla Podlasia. Właśnie w tymże spisie wymienia się też miejscowość Lubicze w parafii Wyszki. Nazwa pochodzi od apelatywu łub, łuba.

Była to ówcześnie niewielka wioska zamieszkała przez drobne rycerstwo. Być może pochodzili oni z Łubnicy w ziemi łomżyńskiej i pieczętowali się herbem Pobóg.

W 1676 roku Łubice były wymieniane wśród wsi ziemi bielskiej, są też zaznaczone na mapach z okresu XVIII wieku. Dane z końca XIX wieku mówią o okolicy szlacheckiej o nazwie Łubice w gminie Rajsk w guberni grodzieńskiej. W 1921 roku miejscowość ta liczyła tylko 10 domów i 53 mieszkańców. Należała do gminy Wyszki.