Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Ocena jakości wody - próbek pobranych dn. 17.05.2017 r. z wodociągu Budlewo